Visie & Beleidsplein

Vlaanderen binnen het Europese sportlandschap

een crossnationale analyse van sportbeoefening in de Europese Unie

Tuyckom, C. van, & Scheerder, J. (2010). Vlaanderen binnen het Europese sportlandschap: een crossnationale analyse van sportbeoefening in de Europese Unie.

De belangstelling voor sport en fysieke activiteit is de voorbije decennia op diverse niveaus sterk toegenomen. Echter, ondanks deze 'vermaatschappelijking van sport' blijft het aandeel niet-participanten in tal van Europese landen betrekkelijk hoog. Bovendien ondervinden bepaalde groepen in de samenleving nog steeds hogere drempels dan andere voor sportdeelname. In dit artikel gaan we na hoe het in EU-lidstaten is gesteld m.b.t. de actieve deelname aan vrijetijdssport, en zoomen daarbij specifiek in op de positie van Vlaanderen in dit Europese gezelschap. Op basis van de Eurobarometer-peiling en survey van Re-Creatief Vlaanderen konden we uitspraken formuleren omtrent de algemene sportbeoefening alsook de frequentie ervan. Bovendien lieten de gegevens toe multivariate HLM-analyses uit te voeren zodat sportparticipatie ook in functie van een aantal socio-culturele en socio-economische achtergrondkenmerken kon worden uitgetekend. Uit de resultaten blijkt dat de sportparticipatiegraad in Europa afneemt van Noord naar Zuid en van West naar Oost. Bovendien blijkt in Vlaanderen bijna zeven op de 10 burgers sportactief, waarmee het tot één van de sportiefste gebieden in Europa behoort. Daarnaast blijkt sportbeoefening ook sterk te verschillen i.f.v. achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd, beroepsstatus, etc. Deze resultaten geven aan dat er voor de EU ook op sportief vlak nog heel wat beleidsuitdagingen zijn.

Uitgever(s):

Download(s)

Vlaanderen binnen het Europese sportlandschap : een crossnationale analyse van sportbeoefening in de Europese Unie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charlotte van Tuyckom
Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
Europese Unie
Vlaanderen
lichaamsbeweging
sportbeoefening
statistische gegevens