Visie & Beleidsplein

Moderniteit als opgave

een antwoord aan relativisme en conservatisme

Brink, G. van den (2007). Moderniteit als opgave: een antwoord aan relativisme en conservatisme. Amsterdam: Uitgeverij SUN.

Sinds het einde van de jaren negentig maakt Nederland een crisis door. De onzekerheid over onze fundamentele waarden en onze plaats in de geschiedenis grijpt om zich heen. Ook de bestuurlijke elite en de intellectuele bovenlaag lijken in de war. Gabriël van den Brink zoekt via een historische benadering naar het antwoord op deze onzekerheid. Volgens hem behelst de moderniteit een bijzondere geschiedenis, die niet alleen een uitdaging vormt voor filosofen en wetenschappers, maar ook in moreel en politiek opzicht verstrekkende gevolgen heeft. De auteur gaat in zijn reflectie op de begrippen 'modernisering' en 'moderniteit' het huidige politieke debat in Nederland niet uit de weg.

Uitgever(s): Uitgeverij SUN,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gabriël van den Brink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geschiedenis
innovatie
ontwikkeling
politiek