Visie & Beleidsplein

Sportclubs in beeld

basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 2009 (VSP09)

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). Sportclubs in beeld: basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 2009 (VSP09). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Dit is het vierde nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit. De publicaties zijn een product van de Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement van de K.U. Leuven. In dit rapport worden de eerste resultaten beschreven uit het Vlaamse Sportclub Panel 2009 (VSP09). Het onderzoek wil een actueel zicht geven op het profiel van de Vlaamse sportclubs (de activiteiten die sportclubs aanbieden, de wijze waarop ze zich organiseren en profileren, de samenstelling van hun ledenbestand en de inzet van vrijwilligers, etc.). De gegevens van VSP09 werden verzameld aan de hand van een online bevraging bij voorzitters en secretarissen van sportclubs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de verspreiding van de introductiebrieven kon gerekend worden op de medewerking van 57 gemeenten, alsook van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement,

Download(s)

Sportclubs in beeld : basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 2009 (VSP09)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Steven Vos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
sportverenigingen