Visie & Beleidsplein

Meedoen alle jeugd door sport

2-meting 2009

Frelier, M., & Breedveld, K. (2010). Meedoen alle jeugd door sport: 2-meting 2009. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het programma Meedoen alle jeugd door sport is in 2006 van start gegaan met als doel om de achterstanden in de sportdeelname van de allochtone jeugd (tot 23 jaar) te verkleinen. Negen sportbonden en elf gemeenten zijn bij het programma betrokken. Met de bonden waren afspraken gemaakt om bij 500 verenigingen projecten te starten om de sportdeelname van de (allochtone) jeugd te verhogen. Gemeenten zorgden voor flankerend beleid, gericht op lokale samenwerking en op de sport buiten verenigingsverband. Daarnaast committeerden de bonden zich eraan om binnen 50 verenigingen zogeheten 'sport-zorgtrajecten' te starten, toegesneden op jeugd die onder de jeugdzorg ressorteert. In samenwerking met de Meedoen-bonden verzamelt en analyseert het Mulier Instituut gegevens over de ontwikkelingen in de ledentallen bij de 500 betrokken verenigingen. In deze rapportage wordt de 2-meting beschreven. De 0-meting is in december 2007 verricht en de 1-meting in september 2008. Voor deze 2-meting hebben de bonden gegevens verzameld tot september 2009. Voor deze monitor zijn diverse uitsplitsingen gemaakt van de ledentallen naar geslacht, etniciteit, bond en gemeente.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Meedoen alle jeugd door sport : 2-meting 2009

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Madeleine Frelier
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
monitors
nieuwe Nederlanders