Visie & Beleidsplein

Sportdeelname in grote steden

een wereld van verschil?

een beschrijving van de sportdeelname in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht van 2006 tot 2008

Hoekman, R., & Dool, R. van den (2009). Sportdeelname in grote steden: een wereld van verschil?, een beschrijving van de sportdeelname in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht van 2006 tot 2008. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst voor sportdeelnameonderzoek die in de jaren negentig in opdracht van het ministerie van VWS is ontwikkeld door onderzoeksbureau Diopter (voorloper van het Mulier Instituut). De RSO heeft ten doel de kwaliteit van het sportdeelnameonderzoek te verbeteren, cijfers op lokaal en landelijk niveau beter vergelijkbaar te maken (benchmarken) en ontwikkelingen door de tijd beter te kunnen volgen (monitoring). De deelnemers aan (en opdrachtgevers van) het vergelijkend onderzoek welke in dit rapport wordt besproken zijn de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Almere. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de sportdeelname tussen de gemeenten verschilt en in hoeverre de RSO methodiek zoals deze door verschillende gemeenten wordt toegepast mogelijkheden biedt om te benchmarken en aanknopingspunten biedt voor het verklaren van verschillen in de sportdeelname tussen de zes grote gemeenten die onderdeel uitmaken van deze vergelijking. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn de meest recente gemeentelijke onderzoeksbestanden opgevraagd en gebruikt voor secundaire analyse.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname in grote steden: een wereld van verschil? : een beschrijving van de sportdeelname in Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht van 2006 tot 2008

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
richtlijn sportdeelname onderzoek