Visie & Beleidsplein

Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport

Gezondheidsraad (2010). Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Den Haag: Gezondheidsraad.

De afgelopen jaren is uit rapportages van het voormalige Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en de daarna opgerichte Dopingautoriteit gebleken dat in ons land doping in de sport waarschijnlijk een groeiend probleem vormt. Gebruik van dopingmiddelen in de sport wordt met name geassocieerd met topsport. Echter, naast de georganiseerde sport (op top- en amateurniveau) zou dopinggebruik zich ook op grote schaal voordoen in de ongeorganiseerde sport. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd een onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van het probleem van dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport, met name wat betreft de schadelijke gevolgen voor de gezondheid, zowel op korte- als lange termijn, de implicaties van middelen met een hoog risico in termen van gezondheidsrisico, ziektelast en zorgconsumptie, en daarover advies uit te brengen. Tevens wordt, op basis van de stand van wetenschap, een visie gevraagd op mogelijke verbetering van preventie van gezondheidsschade.

Uitgever(s): Gezondheidsraad,

Download(s)

Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gezondheidsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
doping
sport (algemeen)