Visie & Beleidsplein

Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba

naar een betere toekomst

de positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw in het heden, verleden en in de toekomst

(2010). Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba: naar een betere toekomst, de positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw in het heden, verleden en in de toekomst. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek gaat in op de huidige positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw en de mogelijke invloed die de geschiedenis daarop heeft gehad. Daarnaast wordt de vraag gesteld wat de sterke en kwetsbare punten van deze vrouwen zijn. Voorts wordt gezocht naar factoren die leiden tot een versterking van hun positie. In vervolg op dit onderzoek vindt er een beleidsstudie plaats. Deze studie moet resulteren in aanbevelingen voor de vorming en educatie van 'sterke vrouwen'.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit van Nederlandse Antillen,

Download(s)

Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba : naar een betere toekomst : de positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw in het heden, verleden en in de toekomst

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Aruba
Nederlandse Antillen
sociaal-economische positie
vrouwen