Visie & Beleidsplein

Speelvisie gemeente Anna Paulowna 2009-2012

(2009). Speelvisie gemeente Anna Paulowna 2009-2012. Anna Paulowna: Gemeente Anna Paulowna.

Deze nota stelt de kaders van het speelbeleid. De speelvisie beschrijft de voorwaarden en normen die een rol spelen bij de ontwikkeling en inrichting van speelruimte in onze gemeente. Ook geeft de nota inzicht in de eenmalige en structurele kosten voor de inrichting en het onderhoud van de speelplekken. Onderdeel van de speelvisie is het Speelactieplan. De speelvisie beschrijft de procedure die wordt gevolgd om jaarlijks dit plan te kunnen vaststellen.

Uitgever(s): Gemeente Anna Paulowna,

Download(s)

Speelvisie gemeente Anna Paulowna 2009-2012

Download PDF

Bijlage I inventarisatie van de speelplekken per woonkern

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
speelruimte