Visie & Beleidsplein

Fieldlab beweegstimulering voor kinderen

Vries, S.I. de, Jongert, M.W.A., & Bakker, I. (2007). Fieldlab beweegstimulering voor kinderen. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

In het kader van het opzetten van een fieldlab beweegstimulering voor kinderen heeft TNO Kwaliteit voor Leven in 2005-2006 een inventarisatie uitgevoerd van meetprotocollen.

Met een fieldlab kan efficiënter gebruik worden gemaakt van één (onderzoeks) infrastructuur voor het evalueren van lokale beweegstimuleringsinterventies. Een fieldlab kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen, uittesten en evalueren van nieuwe interventies en het creëren van een broedplaats en proeftuin voor innovaties.

In 2006-2007 heeft TNO een verdiepingsslag gemaakt ten opzichte van het eerder uitgevoerde project. De belangrijkste activiteiten waren:

  • Het uitvoeren van een pilot met een aantal meetprotocollen in samenwerking met de Fontys Sporthogeschool, de GGD West-Brabant, de GGD Hart van Brabant, 25 basisscholen uit Noord-Brabant en 1 vmbo-school uit Rotterdam.
  • Het aanpassen van de concept protocollen op basis van de ervaringen uit de pilot.
  • Het omzetten van de op papier ontwikkelde protocollen in concept web-based registratiemethoden.
  • Het inventariseren van beschikbare fitheidstesten voor kinderen van 4-18 jaar.
  • Het aanschaffen van meetapparatuur die gebruikt kan worden om overgewicht en lichamelijke activiteit betrouwbaar op locatie te meten.

Het rapport bevat waardevolle informatie voor mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen, opzetten, uitvoeren en evalueren van lokale beweegstimuleringsinterventies. Er worden aanbevelingen gedaan op het gebied van beleid, interventieprogramma's en onderzoek.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Fieldlab beweegstimulering voor kinderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne de Vries
Tinus Jongert
Ingrid Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
kinderen
meetinstrumenten
testmethoden