Visie & Beleidsplein

De verspreiding van de interventie Communities in Beweging onder allochtone vrouwen

Beijers, C. (2009). De verspreiding van de interventie Communities in Beweging onder allochtone vrouwen. Wageningen: Chantal Beijers.

Thesis welke het resultaat is van onderzoek naar diffusie van Communities in Beweging onder allochtone vrouwen, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). De thesis is geschreven ter afsluiting van de Master Public Health and Society aan de Universiteit van Wageningen. Allochtone vrouwen in Nederland hebben een gezondheids- alsmede beweegachterstand in vergelijking met autochtone vrouwen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft een community based interventie, Communities in Beweging (CiB) ontwikkeld om een actieve leefstijl onder groepen met een lagere sociaal economische status te stimuleren. Belangrijke aspecten van CiB zijn onder andere de sociale netwerkbenadering, actieve participatie, plezier in beweging en structurele inbedding. Dit onderzoek verkent de verspreiding van CiB onder allochtone vrouwen. Doel van het onderzoek is om aanbevelingen voor NISB op te stellen. Deze aanbevelingen zijn gericht op de optimalisering van de verspreiding en implementatie van CiB.

Uitgever(s): Chantal Beijers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chantal Beijers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Communities in Beweging (project)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
nieuwe Nederlanders
vrouwen