Visie & Beleidsplein

55 vragen over effectiviteit

antwoorden voor de jeugdzorg

Yperen, T. van (2010). 55 vragen over effectiviteit: antwoorden voor de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJji).

Met dit rapport wil het Nederlands Jeugdinstituut duidelijk maken waar het staat als het gaat om het bevorderen van de effectiviteit van de jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut wil aansluiten bij de behoeften en vragen van professionals. Tegelijk probeert het instituut een stap verder te gaan door nieuwe inzichten aan te dragen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het werkveld. Vanuit dit perspectief geeft dit rapport antwoord op veelvoorkomende vragen.

Het doel daarvan is drieledig: 

  1. Het verhelderen van het thema 'effectiviteit'. Daarin wordt duidelijk dat het Nederlands Jeugdinstituut genuanceerd tegen het onderwerp aankijkt en met de nodige ambitie wil bijdragen aan de ontwikkelingen in het veld. 
  2. Met het formuleren van het antwoord consensus creëren: denken de professionals er allemaal hetzelfde over? Dat moet voorkomen dat we bij de verdere ontwikkeling van de sector verzanden in spraakverwarring of uiteenlopende ideeën. 
  3. Ten derde: 'nieuwkomers' in het thema zo veel mogelijk meenemen in de discussie. Zij kunnen daarop voortbouwen, wat de vooruitgang bevordert.

Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJji),

Download(s)

55 vragen over effectiviteit : antwoorden voor de jeugdzorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tom van Yperen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
effectmeting
jeugdzorg