Visie & Beleidsplein

Spiral dynamics

waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model

Beck, D.E., & Cowan, C.C. (2004). Spiral dynamics: waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model. Haarlem: Uitgeverij Altamiro-Becht bv.

We leven in een veranderende wereld: vliegtuigoverlast brengt mensen op de barricaden, de krimpende economie noopt het bedrijfsleven tot bezuinigen en oplaaiende terroristische dreiging noodzaakt regeringen hun veiligheidsbeleid om te buigen. Sommige ontwikkelingen zijn al in een vroeg stadium herkenbaar, andere lijken uit het niets te komen; sommige voltrekken zich autonoom, andere worden aangestuurd. Hoe en waarom ontwikkelen veranderingen zich eigenlijk?

In dit boek presenteren de auteurs, hun theorie over wMemes, de drijvende krachten in ontwikkeling van mensen, bedrijven en samenlevingen. Alle ontwikkelingen bewegen zich spiraalvormig omhoog. Zij worden gekleurd door de waardensystemen (wMemes) die leven in een organisatie en krijgen richting doordat nu eens collectieve, dan weer individuele waarden de boventoon voeren.

In dit boek wordt beschreven: 

  • welke waardensystemen er zijn en hoe u ze kunt herkennen in een bedrijf, organisatie of samenleving; 
  • hoe u kunt vaststellen welke drijvende krachten een rol spelen bij veranderingen; 
  • hoe u kunt zien in welke richting een veranderingsproces zich beweegt; 
  • welke instrumenten u als organisatiedeskundige, bestuurder en leidinggevende hebt om een veranderingsproces zo efficiënt mogelijk te sturen.

Uitgever(s): Uitgeverij Altamiro-Becht bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Don Edward Beck
Christopher Cowan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

veranderingsprocessen