Visie & Beleidsplein

Speelveld in beweging

(2003). Speelveld in beweging. Arnhem: Provincie Gelderland.

Beleidsnotitie Sport en bewegen van de provincie Gelderland. Op basis van de resultaten en de conclusies uit de quickscan wordt geadviseerd om in Gelderland te komen tot een nieuw provinciaal accommodatiebeleid. Om nu en in de toekomst letterlijk voldoende ruimte te houden voor sport en bewegen is hiervoor aandacht nodig in het kader van het ruimtelijk ordeningsproces. De provincie zou hierin een voorwaardenscheppende rol kunnen spelen door bij streek- en bestemmingsplannen rekening te houden met deze voorzieningen. Het gaat dan vooral om voorzieningen met een boven lokaal karakter. Een van de andere aanbevelingen is dat de provincie een duidelijke meerwaarde zou kunnen hebben wat betreft het stimuleren van de regionale afstemming en samenwerking tussen gemeenten en het werken aan een meer gedifferentieerd aanbod van sportaccommodaties.

Uitgever(s): Provincie Gelderland,

Download(s)

Speelveld in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
sportaccommodaties