Visie & Beleidsplein

Gewoon anders

acceptatie van homoseksualiteit in Nederland

Bais, K. (2010). Gewoon anders: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media over geweld tegen homoseksuele mannen. Tegelijkertijd staat Nederland bekend als een zeer homotolerant land. De overgrote meerderheid van de bevolking vindt dat homoseksuelen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Maar als twee mannen of twee vrouwen elkaar op straat zoenen stuit dat toch op veel weerstand. Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland te vergroten. Op verzoek van het kabinet heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een overzicht geschetst van de huidige stand van zaken. Hoe denkt de Nederlandse bevolking tegenwoordig over homoseksualiteit? Welke ontwikkelingen doen zich op dat terrein voor? En welke knelpunten zijn er? Op basis van onderzoek onder de algemene bevolking en onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen, jongens en meisjes is hiervan een gedetailleerd beeld geschetst. Deze publicatie is een journalistieke samenvatting van het rapport 'Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.'

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Gewoon anders : acceptatie van homoseksualiteit in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karolien Bais

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
Nederland
verdraagzaamheid