Visie & Beleidsplein

Kennisagenda sport 2011-2016

Breedveld, K., Molleman, G., Smits, F., & Reijgersberg, N. (2010). Kennisagenda sport 2011-2016. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Binnen de directie Sport van het ministerie van VWS bestond de vraag naar een overzicht over de kennisbehoefte binnen het sportbeleid. Het W.J.H. Mulier Instituut en ZonMw zijn gevraagd om nader onderzoek te doen. In een eerste gespreksronde is een serie (groeps)interviews gevoerd met 58 beleidsmakers, die bij elkaar 36 organisaties uit het brede veld van de sport vertegenwoordigden. De resultaten hiervan zijn in een tweede gespreksronde aan 25 onderzoeksexperts uit de velden Bewegen, Meedoen en Presteren voorgelegd. Tijdens de laatste fase van het project is in een expertmeeting, met een selectie van geïnterviewden, stilgestaan bij de uitkomsten uit beide rondes en is er over prioritering gediscussieerd. Deze rapportage beschrijft kort de huidige stand van zaken van het sportonderzoek in Nederland. Daarnaast is er ingegaan op de toekomstige inhoudelijke behoefte aan sportonderzoek.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, ZonMw,

Download(s)

Kennisagenda sport 2011-2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Gerard Molleman
Froukje Smits
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennismanagement
onderzoeken
sportbeleid
toekomst