Visie & Beleidsplein

Balanceren in een grijze zone

een verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport

Scheerder, J., Breesch, D., Pabian, S., & Vos, S. (2010). Balanceren in een grijze zone: een verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Dit is het vijfde nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit. De publicaties zijn een product van de Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement van de K.U. Leuven. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar de semi-agorale arbeid in de sport. Het onderzoek werd uitgevoerd door de K.U. Leuven en de VUB in het kader van een ad hoc opdracht van het Steunpunt Cultuur, Jeugd & Sport. Dit steunpunt verricht in opdracht van de Vlaamse overheid wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van haar beleids- en beheerscyclus met betrekking tot cultuur, jeugd en sport. Het onderzoek vond plaats van september 2009 tot en met mei 2010. In het eerste deel van de rapportage wordt het onderzoekskader geschetst. Het tweede deel geeft de resultaten van het onderzoek weer wat betreft de omvang en de vergoeding van semi-agorale arbeid in de sport. In het derde deel worden de knelpunten van de semi-agorale arbeid in de sport belicht. Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met een synthese van de voornaamste bevindingen en enkele beleidsaanbevelingen.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement,

Download(s)

Balanceren in een grijze zone : een verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Diane Breesch
Sara Pabian
Steven Vos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
arbeid
sport (algemeen)
vergoedingen
vrijwilligerswerk