Visie & Beleidsplein

Implementatievisie van NISB geïllustreerd aan de hand van het project "De wijk

een bron van energie"

Mulder, E., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Implementatievisie van NISB geïllustreerd aan de hand van het project "De wijk: een bron van energie".

Aan de hand van het project "De wijk: een gezonde bron van energie" beschrijft de auteur de uitgangspunten die NISB hanteert bij de implementatie van interventies. Uitgangspunten zijn vraaggestuurd werken, ruimte voor lokale creativiteit, een lerende community van professionals, lokaal maatwerk en verankering.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellen Mulder
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
implementatie
lokaal beleid