Visie & Beleidsplein

De relatie tussen topsportprestaties en gevoelens van nationale trots en verbondenheid

een analyse van het EK voetbal 2008 en de Olympische Spelen 2008 en 2010

Janssen, K. (2010). De relatie tussen topsportprestaties en gevoelens van nationale trots en verbondenheid: een analyse van het EK voetbal 2008 en de Olympische Spelen 2008 en 2010. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In deze masterthesis is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag, wat de invloed is van Nederlands topsportsucces op gevoelens van nationale trots en verbondenheid van Nederlanders in de periode voorjaar 2008 tot en met voorjaar 2010. Door middel van een literatuurstudie is een verkenning gemaakt naar de factoren, die van invloed zijn op gevoelens van nationale trots en verbondenheid. Aan de hand hiervan zijn hypothesen opgesteld aangaande de invloed van geslacht, opleidingsniveau, etniciteit, sportinteresse, sportbetrokkenheid en zelf sporten in relatie tot gevoelens van nationale trots en verbondenheid. Daarnaast zijn er interactiehypothesen met dezelfde variabelen in combinatie met een tijdvariabele opgesteld. Vervolgens is er een monitor met betrekking tot gevoelens van nationale trots en verbondenheid van het W.J.H. Mulier Instituut gebruikt als databestand. Door middel van verschillende regressie-analysen zijn de hypothesen getoetst. Ook is er één focusgroep gehouden onder Nederlands-Turkse jongeren.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De relatie tussen topsportprestaties en gevoelens van nationale trots en verbondenheid : een analyse van het EK voetbal 2008 en de Olympische Spelen 2008 en 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kim Janssen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
nationaliteit
prestatie
succesfactoren
topsport
trots