Visie & Beleidsplein

Sport in collegeprogramma's

belangrijke bijzaak

analyse van sport in collegeprogramma's gemeenten 2010-2014

Hoekman, R., & Gijsbers, M. (2010). Sport in collegeprogramma's: belangrijke bijzaak, analyse van sport in collegeprogramma's gemeenten 2010-2014. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en binnen de gemeenten zijn door de nieuwe colleges collegeprogramma's opgesteld. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is geïnteresseerd in de mate waarin en wijze waarop binnen die programma's ook wordt gerefereerd aan sport. Dergelijke informatie draagt bij aan de kennis over de ontwikkeling van het lokale sportbeleid en helpt VSG om zijn beoogde rol als belangbehartiger met verve te kunnen vervullen. In dit kader heeft VSG het Mulier Instituut gevraagd om van ruim honderd gemeenten de nieuwe collegeprogramma's met elkaar te vergelijken en daarin te bezien of sport wordt benoemd en zo ja, op welke wijze dit gebeurt (specifieke sportbeleidsterreinen, relatie overige beleidsterreinen, aanwezigheid of ontwikkeling sportnota, meer of minder middelen etc.). De resultaten worden in deze rapportage beschreven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in collegeprogramma's: belangrijke bijzaak : analyse van sport in collegeprogramma's gemeenten 2010-2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Marit Gijsbers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sport (algemeen)
sportbeleid