Visie & Beleidsplein

De sportwereld

een inleiding

Stokvis, R. (2010). De sportwereld: een inleiding. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Dit boek is een geheel herziene, uitgebreide en geactualiseerde versie van het boek 'De sportwereld. Een sociologische inleiding' dat in 1989 verscheen. De sportwereld heeft betrekking op alle individuen en organisaties die wereldwijd bij sport betrokken zijn. Deze publicatie heeft als doel te laten zien hoe die wereld in elkaar zit en zich ontwikkeld heeft. Een deel gaat over de sport in Nederland, maar dat wordt van meet af aan in internationaal perspectief bezien. Deze aanpak is uniek binnen de internationale sociaalwetenschappelijke literatuur over sport. Sporters en hun wedstrijden worden beschouwd als het zichtbare deel van een reusachtige boom die gevoed wordt door een uitgebreid ondergronds wortelstelsel. Het gaat in dit boek vooral om dit wortelstelsel van organisaties, regels en geldstromen. Uiteraard kan dit stelsel niet los bezien worden van de ontwikkeling van de sportbeoefening zelf. Commercialisering van de sport is alom zichtbaar. Om dit thema te kunnen begrijpen, moeten niet alleen de sporters en hun organisaties bestudeerd worden, maar vooral ook het publiek. Dat is de categorie waar in laatste instantie het geld vandaan komt dat de commercialisering van de sport mogelijk maakt. De betekenis van de hedendaagse gerichtheid van de topsport op het publiek wordt pas goed zichtbaar door te bekijken hoe grote delen van de sport nog steeds getekend zijn door amateurisme; sport voor het plezier van de sporters zelf.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Stokvis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
cultuur
internationaal
landelijk
sportbeoefening
sporters
sportorganisaties
sportsociologie