Visie & Beleidsplein

Sport in de buurt

Munster, S. van (1998). Sport in de buurt. Rotterdam: SONOR.

Brochure die inzicht verschaft in diverse sportprojecten in Rotterdam, waarbij het gaat om straat- en buurtprojecten, om schoolprojecten en initiatieven voor specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt informatie geboden over faal- en succesfactoren en voorbeelden aangedragen wat de overheid voor betekenis kan hebben bij het ontwikkelen van initiatieven.

Uitgever(s): SONOR,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Suzanne van Munster

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

projecten
sportbeoefening
sportstimulering