Visie & Beleidsplein

Liever Mark dan Mohammed?

onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests

Andriessen, I., Nievers, E., Faulk, L., & Dagevos, J.M. (2010). Liever Mark dan Mohammed?: onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Maakt Mohammed minder kans op de arbeidsmarkt dan Mark, ook al hebben zij dezelfde opleiding en werkervaring? En zijn werkgevers ten opzichte van Sonaya onvriendelijker dan ten opzichte van Marloes? Deze studie neemt het selectiegedrag van werkgevers onder de loep. Er is gebruik gemaakt van zogenoemde praktijktests: twee vergelijkbare, maar fictieve, kandidaten solliciteren per brief of telefonisch op bestaande vacatures. Op basis van ruim 1300 tests wordt vastgesteld of kandidaten met een niet-westerse achtergrond minder kans hebben om een uitnodiging te krijgen en of zij anders bejegend worden. Omdat alleen de etnische herkomst van de beide kandidaten verschillend is, kan goed worden vastgesteld of etniciteit een rol speelt in selectiegedrag van werkgevers. Dit is een verdiepende studie bij de 'Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt', die wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Liever Mark dan Mohammed? : onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Iris Andriessen
Eline Nievers
Laila Faulk
Jaco(bus) Dagevos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
arbeidsplaatsen
arbeidsre-integratie
discriminatie
niet-westerse allochtonen