Visie & Beleidsplein

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Nievers, E., & Andriessen, I. (2010). Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor. Waarom neemt een werkgever liever Mark aan als werknemer dan Mohammed? Voor deze studie ondervroeg men 106 selecteurs op de arbeidsmarkt over hun selectiegedrag. Vinden zij niet-westerse migranten even geschikt als autochtone Nederlanders? Welke beelden van en ervaringen met niet-westerse migranten hebben zij? Welke redenen hebben personeelsselecteurs om bij gelijke opleiding en werkervaring te kiezen voor een autochtoon Nederlandse kandidaat? Daarnaast is nagegaan of er een ontwikkeling in discriminatie waarneembaar is en zo ja, hoe deze ontwikkeling moet worden geduid. Als terugkerend onderdeel van de monitor is een inventarisatie gedaan van klachten en oordelen over arbeidsmarktdiscriminatie. Dit is de tweede editie van de Discriminatiemonitor, die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste rapportage verscheen in 2007.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eline Nievers
Iris Andriessen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
arbeidsplaatsen
arbeidsre-integratie
discriminatie
monitors
niet-westerse allochtonen