Visie & Beleidsplein

Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid

een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie

Berg, M. van den, Bovendeur, I., Meijer, S.A., Savelkoul, M., Hamberg- van Reenen, H.H., Zwakhals, S.L.N., & Kommer, G.J. (2010). Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid: een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie. Bilthoven: RIVM.

Een minderheid van de interventies uit de leeflijnen voor lokaal gezondheidsbeleid is effectief in het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht of depressie. Van de interventies die het meest aangeboden worden in de GGD-regio's is de effectiviteit vaak niet bekend. Voor enkele effectieve interventies zijn de theoretische effecten op bevolkingsniveau geschat. Op basis van wat bekend is over het huidige bereik van deze interventies, zijn de geschatte effecten klein. Als uitgegaan wordt van een maximaal haalbaar bereik zijn de effecten groter, maar de bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelstellingen blijft gering. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) is uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn gegevens over effectiviteit van leeflijninterventies verzameld in de literatuur en is gebruikgemaakt van aanbod- en bereikcijfers van alle GGD'-en in Nederland. In modelberekeningen is vervolgens voor een selectie van effectieve interventies geschat wat de effecten op bevolkingsniveau zouden kunnen zijn van het huidige en theoretisch maximale bereik. Deze schattingen, die door een aantal bronnen van onzekerheid als indicatief gezien moeten worden, zijn ten slotte vergeleken met de doelstellingen uit de preventienota 'Kiezen voor gezond leven'. Dat enkele afzonderlijke leefstijlinterventies naar schatting maar beperkt bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen is verklaarbaar. Het preventiebeleid is immers veel breder dan alleen lokale leefstijlinterventies. Een combinatie van maatregelen, waaronder ook wet- en regelgeving, accijnzen, en preventie in de zorg zal sterker bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid : een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matthijs van den Berg
I. Bovendeur
Susan Meijer
M. Savelkoul
H.H. Hamberg- van Reenen
S.L.N. Zwakhals
Geert-Jan Kommer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcoholgebruik
depressie
interventies
overgewicht
preventie
preventieve gezondheidszorg
roken