Visie & Beleidsplein

Sportmonitor 2009

gemeente Den Helder

Bouwmeester, J., & Leerschool, L. (2010). Sportmonitor 2009: gemeente Den Helder. Hoorn: I&O Research BV.

Sporten heeft een belangrijke plaats ingenomen in onze maatschappij. Niet alleen vanuit gezondheidsperspectief, maar ook in het kader van sociale samenhang levert sport een wezenlijke bijdrage aan de (gezonde) samenleving. Gemeenten vervullen een belangrijke rol in het sportbeleid; van de totale overheidsuitgaven aan sport werd in 2006 88 procent uitgegeven door de gemeenten. Om het lokale sportbeleid goed af te stemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften op dit terrein, wil de gemeente Den Helder inzicht krijgen in de sportdeelname van haar inwoners. In dit rapport worden de resultaten van de sportmonitor 2009 beschreven. Doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in de sportparticipatie van de inwoners van de gemeente Den Helder. De centrale onderzoeksvraag die hieruit wordt afgeleid is: Hoe is de sportparticipatie van de inwoners van Den Helder en welke ontwikkelingen doen zich hierin voor? In 2003 verrichtte de gemeente Den Helder een vergelijkbaar onderzoek, genaamd 'Sporten, bewegen en vrijetijdsbesteding'. Waar mogelijk worden de huidige resultaten tegen die van 2003 afgezet. Daarnaast wordt bekeken hoe het sportgedrag van de Helderse bevolking zich verhoudt tot dat van de rest van Nederland; wordt er in Den Helder relatief veel of weinig gesport?

Uitgever(s): I&O Research BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jaap Bouwmeester
Layla Leerschool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportbeoefening