Visie & Beleidsplein

Voor dik en dun

preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen

Gezondheidsraad (2010). Voor dik en dun: preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen. Den Haag: Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad is van mening dat er te weinig bekend is om met zekerheid iets te zeggen over een eventueel gunstig of ongunstig effect van de preventie van overgewicht en obesitas op het risico op eetstoornissen. Daarom beveelt de commissie aan om in onderzoek naar preventieprogramma's voor overgewicht en obesitas ook te onderzoeken of er al dan niet gunstige effecten zijn op kenmerken van een (beginnende) eetstoornis, in het bijzonder bij kinderen en jongeren.

Uitgever(s): Gezondheidsraad,

Download(s)

Voor dik en dun : preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gezondheidsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

campagne
eetstoornissen
overgewicht