Visie & Beleidsplein

Fasen van ketenaanpak en facetten van preventie

een model

een werkmethode bij de integrale aanpak depressiepreventie (IAD) ouderen

versie 1.0

Boer, C. (2010). Fasen van ketenaanpak en facetten van preventie: een model, een werkmethode bij de integrale aanpak depressiepreventie (IAD) ouderen, versie 1.0. Utrecht: Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut.

De regio Delft, Westland en Oostland (DWO) is een van de vier regio's waar in een proefimplementatie van de Integrale Aanpak Depressiepreventie Ouderen (IAD) is uitgevoerd. De aandacht voor depressiepreventie is geborgd in het lokale gezondheidsbeleid en een convenant dat er als resultaat van de pilot nog lag. In een wijkproject van de gemeente Delft, gestart in 2009, wordt voortgeborduurd op de integrale ketenaanpak van de IAD.

Deze notitie doet verslag van de opzet van dat project (fase 1) in de wijk en van de aanvullende werkmethode die in de voorbereiding met succes is gebruikt: het Fasen- en Facettenmodel van Diabolo-advies. De projectfocus ligt op de collectieve preventie in de eerstelijn. Het gebruikte model dat de fasen van de ketenaanpak kruist met de typen (facetten) van preventie geeft een inzichtelijke structuur aan het project voor zowel deelnemers als doelgroepen.

Uit de eerste ervaringen blijkt allereerst dat het goed heeft gewerkt om de ROS (in de regio: Stichting ELO) de projectleiding te laten doen, als van de uitvoering (aanbod) onafhankelijke, onpartijdige, maar deskundige instantie voor de eerste lijn. Ten tweede heeft zich de tijd die in de voorbereiding is gestopt (discussie over een gezamenlijke visie en draagvlak voor de projectopzet) terugbetaald in een meer vraaggerichte opstelling van de betrokken partijen. Voor de uitvoering van fase 2 kon men volstaan met slechts drie werkgroepen met goed omschreven taken.

Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut,

Download(s)

Fasen van ketenaanpak en facetten van preventie : een model : een werkmethode bij de integrale aanpak depressiepreventie (IAD) ouderen : versie 1.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cees Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressies
ketenaanpak
ouderen
preventie