Visie & Beleidsplein

Visie op lokale depressiepreventie

naar een integrale visie op preventie en gezondheidsbevordering, leefstijl en psychisch welbevinden

discussienotitie

versie 1.0

Voordouw, I. (2010). Visie op lokale depressiepreventie: naar een integrale visie op preventie en gezondheidsbevordering, leefstijl en psychisch welbevinden, discussienotitie, versie 1.0. Utrecht: Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut.

Het Partnership Depressiepreventie faciliteert de inbouw van depressiepreventie in het lokaal gezondheidsbeleid. In dit kader is deze notitie tot stand gekomen op basis van input van deskundigen en organisaties in het veld. Doel is om de discussie over plaats en rol van depressiepreventie in het lokale gezondheidsbeleid breder te trekken naar de lokale bevordering van psychisch welbevinden en een gezonde leefstijl en te pleiten voor een visie op (depressie) preventie die een natuurlijke verbinding met lokaal beleid op andere terreinen nastreeft, zoals het WMO-beleid. De notitie beschrijft knelpunten in het lokale beleid: te weinig samenhang tussen de speerpunten voor preventie en tussen depressiepreventie en het dagelijkse doen en laten van mensen in hun omgeving. Goede operationalisering van beleid is lastig, ook omdat er versmalling dreigt naar het gebied van de geïndiceerde preventie, waar 'bewezen effectieve' interventies ingezet kunnen worden. Deze notitie pleit voor een bredere invulling van depressiepreventie. De visie is gebaseerd op een door de positieve psychologie gesteunde integrale bevordering van psychisch welbevinden, die in de uitvoering aansluit bij het model van Berry (2001). In dit model zijn de bevordering van geestelijke gezondheid, ziektepreventie en (langetermijn)behandeling in een doorlopend spectrum verbonden.

Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut,

Download(s)

Visie op lokale depressiepreventie : naar een integrale visie op preventie en gezondheidsbevordering, leefstijl en psychisch welbevinden : discussienotitie : versie 1.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke Voordouw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
gezondheidsbeleid
preventie