Visie & Beleidsplein

Ondersteuningsprogramma's bij lokaal beleid voor depressiepreventie

versie 1.0

Jans, G. (2010). Ondersteuningsprogramma's bij lokaal beleid voor depressiepreventie: versie 1.0. Utrecht: Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut.

Deze notitie van GGD Nederland constateert een afstand tussen vraag en aanbod in beleidsondersteuning, tussen wat lokale beleidsmakers (gemeenten) nodig hebben (hun precieze ondersteuningsbehoeften) en de geboden ondersteuningsprogramma's. Het gaat om een inventarisatie aan de hand van een theoretisch model dat licht werpt op de verschillende beleidsmakersrollen die lokaal te onderscheiden zijn, en waarop beleidsmakers ondersteuning behoeven. Gemeenten leggen bij beleidsimplementatie afhankelijk van de situatie het accent meer of minder op een bepaalde rol. Ondersteuning wordt effectief als ze goed aansluit op wat in deze rollen nodig is. De notitie stelt dat voor het depressiepreventiebeleid de ondersteuningsbehoeften heel verschillend kunnen liggen, maar in elk geval vaak specifiek bij de (veelzijdige) rol van de 'kommunikator' liggen. Ondersteuningsprogramma's blijken meestal een algemene mix aan ondersteuning op alle rollen te bieden, terwijl de behoeften wijzen in de richting van meer specifieke ondersteuning van een bepaalde rol. De notitie doet aanbevelingen die lokale beleidsmaker helpen om zijn keuzes in ondersteuning beter af te stemmen op bepaalde rollen en daarbij passende accenten.

Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut,

Download(s)

Ondersteuningsprogramma's bij lokaal beleid voor depressiepreventie : versie 1.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gerda Jans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressies
lokaal beleid
preventie