Visie & Beleidsplein

Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie

instrument voor lokale beleidsmakers

versie 1.0

Slagter, I. (2010). Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie: instrument voor lokale beleidsmakers, versie 1.0. Utrecht: Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut.

Dit Stappenplan volgt de structurering van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van beleid) voor het aandachtsgebied depressiepreventie met het oog op lokale beleidsvorming. Het biedt een instrument aan beleidsmakers en managers die betrokken zijn bij lokale en regionale samenwerking op dit onderwerp. Systematisch komt door de cyclus heen een overzicht tot stand van de instrumenten die inzicht geven in incidentie en prevalentie van depressie en actoren (beleidsvoorbereiding), de mogelijkheden en het aanbod van preventieve interventies van lokale en landelijke partners gericht op integrale beleidsontwikkeling (beleidsvorming), en bouwstenen voor uitvoeringsbeleid en evaluatie van het bereik van interventies en het toezicht erop (beleidsevaluatie). Deze informatie biedt een handvat aan lokale en regionale partijen om succesvol met elkaar het gesprek aan te gaan en een gezamenlijk beleid voor depressiepreventie te ontwikkelen.

Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut,

Download(s)

Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie : instrument voor lokale beleidsmakers : versie 1.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke Slagter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
lokaal beleid
preventie