Visie & Beleidsplein

Een gesprek zonder einde...

over strategische communicatie in een veranderende omgeving

Aarts, N. (2009). Een gesprek zonder einde...: over strategische communicatie in een veranderende omgeving. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Inaugurele rede van Noelle Aarts over strategische communicatie in een voortdurend veranderende omgeving. Noëlle Aarts gaat tijdens haar oratie in op communicatiemanagement. Dat is het totaal aan communicatieve activiteiten van een organisatie. Aan de ene kant is er de instrumentele communicatie zoals nieuwsbrieven, jaarverslagen en ander PR-materiaal dat de wereld wordt ingestuurd. Dat is beheersbaar en overzichtelijk. Maar gaat het om een effectieve positionering in de omgeving en het op orde brengen en houden van relevante relaties van een organisatie, dan leven communicatiemanagers in een wereld van grote onzekerheden, zo stelt Aarts. Zij kunnen hun omgeving, zowel extern als intern, maar zeer ten dele overzien en maar zeer ten dele beredeneren of en in welke mate hun activiteiten het gewenste effect zullen hebben. Die omgeving wordt volgens Aarts immers gekenmerkt door voortdurende verandering. Veranderingen komen niet alleen tot uitdrukking, maar worden ook tot stand gebracht in gesprekken tussen mensen. Daarom vormen deze gesprekken, de verhalen die zij elkaar vertellen, niet alleen een belangrijk onderzoeksobject, maar ook een potentieel interessante strategie voor professionele communicatie van organisaties.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Een gesprek zonder einde

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Noëlle Aarts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie