Visie & Beleidsplein

Participation in sport

international policy perspectives

Nicholson, M., Hoye, R., & Houlihan, B. (2011). Participation in sport: international policy perspectives. Londen: Routledge, Taylor & Francis Group.

Dit is het eerste boek waarin het sportparticipatiebeleid van verschillende landen wereldwijd wordt onderzocht. Het biedt een vergelijkende analyse van de motieven en succes- en faalfactoren van het beleid. Het boek is georganiseerd rondom een serie van zestien nationale case studies en geeft studenten en werkenden in de sport de mogelijkheid de ontwikkeling, implementatie en impact van sportparticipatiebeleid wereldwijd te beschouwen.

Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matthew Nicholson
Russell Hoye
Barrie Houlihan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

internationaal
sportbeleid
sportbeoefening