Visie & Beleidsplein

Alle kanalen staan open

de digitalisering van mediagebruik

het culturele draagvlak, deel 10

Huysmans, F., & Haan, J. de (2010). Alle kanalen staan open: de digitalisering van mediagebruik, het culturele draagvlak, deel 10. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De snelle veranderingen in het medialandschap - vaak aangeduid als digitalisering en convergentie van mediatechnologieën - roepen de vraag op hoe Nederlanders met de vele nieuwe mogelijkheden omgaan.

In 'Alle kanalen staan open' wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het mediagebruik, het zoeken naar informatie en de onderlinge communicatie van Nederlanders in de afgelopen jaren zijn veranderd.

Deze veranderingen worden beschreven aan de hand van een indeling in voorlopers, volgers en achterblijvers. Er wordt nagegaan in hoeverre zij gedrukte media lezen en audiovisuele media beluisteren en bekijken via internet en mobiele apparatuur.

Voorlopers hechten grote waarde aan technologische innovaties. Zij zijn nieuwsgierig naar gebruiksmogelijkheden en zijn vaak goed geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Zij blijken veel breder geïnteresseerd in vernieuwingen dan alleen die in de media.

Volgers en zeker achterblijvers staan een stuk gereserveerder tegenover nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet alleen een stuk later met de aanschaf van nieuwe media, maar kenmerken zich ook door een relatief lange leertijd en het sterker vasthouden aan vertrouwde patronen van mediagebruik.

Het bevorderen van mediawijsheid en het verstandig reguleren van de overgangsfase waarin we ons bevinden zijn de belangrijkste opgaven voor het mediabeleid in de komende jaren.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Alle kanalen staan open : de digitalisering van mediagebruik : het culturele draagvlak, deel 10

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank Huysmans
Jos de Haan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ICT
communicatie
maatschappelijke ontwikkeling
media
middelengebruik
technologie