Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor 2010 Venlo

Kalmthout, J. van, & Romijn, D. (2010). Verenigingsmonitor 2010 Venlo. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De provincie Limburg (Huis voor de Sport Limburg) wil graag een provinciale verenigingsmonitor ontwikkelen om de stand van zaken bij de Limburgse sportverenigingen de komende jaren structureel te kunnen volgen. De verenigingsmonitor zou vervolgens ook lokaal door gemeenten uitgevoerd kunnen worden. Om tot een provinciale verenigingsmonitor te komen is ervoor gekozen om in samenwerking met de gemeente Venlo een monitor te ontwikkelen en uit te voeren in de gemeente Venlo. De resultaten en ervaringen van deze lokale monitor dienen als basis voor de provinciale verenigingsmonitor en voor de doorontwikkeling naar een lokale monitor voor Limburgse gemeenten. De landelijke Verenigingsmonitor, die het Mulier Instituut jaarlijks uitvoert bij een landelijk representatief panel van sportverenigingen, heeft als uitgangspunt gediend voor de verenigingsmonitor 2010 van de gemeente Venlo. Het onderzoek waarvan de resultaten in deze rapportage geanalyseerd en gepresenteerd worden, heeft als doel inzicht te verschaffen in de huidige situatie van de sportverenigingen in de gemeente Venlo. Op welke punten ondervinden zijn problemen, waarbij is hulp gewenst en wat zijn belangrijke hangijzers in de komende jaren? Om deze uitkomsten in een bredere context te plaatsen zal daar waar mogelijk een vergelijking met de landelijke cijfers gemaakt worden.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor 2010 Venlo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportbeoefening
sportverenigingen