Visie & Beleidsplein

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven

Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2010). Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In de sportnota 'Hé, ga je mee' zijn de doelstellingen op het gebied van sport en bewegen van de gemeente Eindhoven geformuleerd. Om de doelstellingen te kunnen bereiken is een belangrijke rol weggelegd voor de Eindhovense sportverenigingen. De verenigingen worden uitgedaagd om hun sportaanbod te verruimen, de binding met de omliggende wijken te versterken en samen te werken met andere organisaties. Lang niet alle verenigingen zijn echter toe aan een dergelijke taakstelling. Zij hebben hun handen vol aan het inhoudelijk en financieel borgen van hun bestaande sportactiviteiten. De Eindhovense voetbalverenigingen (en later ook de tennisverenigingen) hebben bij de gemeente Eindhoven aandacht gevraagd voor hun (financiële) problematiek. De wethouder Jeugd en Gezin heeft de zorgen van de verenigingen deels onderkend en een aantal concrete acties aangekondigd die vooral gericht zijn op clubondersteuning. Eén van de acties omvat een vitaliteitsonderzoek onder alle Eindhovense sportverenigingen. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het sportverenigingsleven in de gemeente Eindhoven en wat zijn de belangrijkste problemen waar de verenigingen mee kampen? Met dit onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de stand van zaken bij de Eindhovense sportverenigingen en de resultaten gebruiken bij het formuleren van gerichte ondersteuningsactiviteiten en toekomstig sportbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut en gebaseerd op landelijk verenigingsonderzoek door middel van de Verenigingsmonitor. De verkregen resultaten worden in deze tabellenrapportage geanalyseerd en gepresenteerd.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportbeoefening
sportverenigingen
vitale sportaanbieders