Visie & Beleidsplein

Monitor zo kan het ook!

beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, de startsituatie

Dool, R. van den, Jong, M. de, Cevaal, A., & Collard, D.C.M. (2010). Monitor zo kan het ook!: beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, de startsituatie. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is meer dan 80 procent van de mensen met een verstandelijke handicap inactief. Decentralisatie van de zorg en de hoge werkdruk zorgen er bovendien voor dat dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap niet of nauwelijks nog aandacht hebben voor (stimulering van) sport en bewegen. Dit vergroot voor deze doelgroep het risico op bewegingsarmoede, overgewicht en leidt tot een grotere behoefte aan zorg. Gehandicaptensport Nederland brengt met het programma Zo kan het ook! mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Centraal daarbij staat het op structurele basis bevorderen van het bewegen en sporten, binnen en buiten de dag- en woonvoorziening. Een belangrijk onderdeel van het programma is het monitoren van de effecten van het programma. Gedurende de looptijd van het programma vindt op drie momenten een evaluatie plaats, voorafgaand aan het programma, tijdens het programma en na afloop van het programma. Dit rapport geeft de stand van zaken weer bij de start van het programma. Met onderzoek onder de deelnemende instellingen en onder een steekproef van alle instellingen in Nederland schetsen we de huidige stand van zaken rond het sporten en bewegen van de cliƫnten van de instellingen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Zo kan het ook! : beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, de startsituatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Marcia de Jong
Astrid Cevaal
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
gehandicaptenzorg
mensen met een beperking
mensen met een verstandelijke beperking