Visie & Beleidsplein

Sportdeelname in cross nationaal perspectief

benchmark sportdeelname op basis van de Eurobarometer 2010 en het International Social Survey Programme 2007

Hover, P., Romijn, D., & Breedveld, K. (2010). Sportdeelname in cross nationaal perspectief: benchmark sportdeelname op basis van de Eurobarometer 2010 en het International Social Survey Programme 2007. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In deze rapportage is aan de hand van twee grote internationale onderzoeken in kaart gebracht wat het niveau van sportdeelname in Nederland is en hoe zich dat verhoudt tot de deelname in andere landen. De relatie tussen de Nederlandse sportdeelname en die in andere Europese landen is al eerder onderwerp van studie geweest. In dit rapport is echter voor het eerst inzicht verkregen in hoe de sportparticipatie in Nederland zich verhoudt tot landen buiten de Europese grenzen. Ook is ingegaan op de achtergronden van sportparticipatie. Kennis over sportdeelname is van grote waarde, omdat het stimuleren van sport op grote schaal wordt nagestreefd vanwege de maatschappelijke baten die ermee gepaard kunnen gaan. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat sport beoefenen ook gewoon leuk kan zijn om te doen, zonder daar positieve maatschappelijke spin-off bij te betrekken.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname in cross nationaal perspectief : benchmark sportdeelname op basis van de Eurobarometer 2010 en het International Social Survey Programme 2007

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
David Romijn
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geografische gebieden
internationaal
participatie
sportbeoefening