Visie & Beleidsplein

Exchanging car trips by cycling in the Netherlands

a first estimation of the health benefits

Kempen, E.E.M.M. van, Swart, W., Wendel-Vos, G.C.W., Steinberger, P.E., Knol, A.B., Stipdonk, H.L., & Reurings, M.C.B. (2010). Exchanging car trips by cycling in the Netherlands: a first estimation of the health benefits. Bilthoven: RIVM.

In opdracht van het ministerie van VROM is onderzocht hoe de mogelijke gezondheidsbaten van het vervangen van korte autoritten door fietsritten geschat kunnen worden. Hiervoor zijn bestaande methoden voor Health Impact Assessment gebruikt en is bekeken of de benodigde data, modellen en instrumenten aanwezig en van voldoende kwaliteit zijn.

In de studie worden niet alleen de klassieke milieufactoren als geluid en luchtverontreiniging meegenomen, maar ook verkeersveiligheid en bewegen. Toepassing laat zien dat de ziektelast door lichamelijke inactiviteit na 1 jaar met maximaal 1,3% wordt gereduceerd als volwassenen meer fietsen. Zoals verwacht, zijn de gezondheidsbaten ten gevolge van een afname van de niveaus door geluid van wegverkeer en verkeersgerelateerde luchtverontreiniging relatief klein; verder bleek het vervangen van korte autoritten door fietsritten alleen voordelig te zijn voor jonge mannen.

Gezien het grote aantal aannames en onzekerheden, moeten de resultaten worden gezien als een eerste inschatting van wat mogelijk kan worden verwacht van interventies die ervoor zorgen dat mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Deze voorbeeldstudie is een vervolg op eerdere studies waarin de effecten van snelheidsreductie en de aanleg van een nieuwe snelweg werden geƫvalueerd.

Uit de studie blijkt dat de betrouwbaarheid van de berekeningen kan worden verbeterd wanneer er betere informatie is over de verdeling van verkeersgerelateerde luchtvervuiling en geluid over de populatie. Ook is het belangrijk om de gemodelleerde vermindering van verkeersgeluid en luchtvervuiling en de gedragsveranderingen te valideren door middel van metingen.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Exchanging car trips by cycling in the Netherlands : a first estimation of the health benefits

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Elise van Kempen
W. Swart
Wanda Wendel-Vos
P.E. Steinberger
A.B. Knol
H.L. Stipdonk
M.C.B. Reurings

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
gezondheidsbevordering
verkeer en vervoer