Visie & Beleidsplein

Onderzoeksagenda diversiteit in het jeugdbeleid

een verkennende studie

Distelbrink, M., Essayah, O., & Vandenbroucke, M. (2010). Onderzoeksagenda diversiteit in het jeugdbeleid: een verkennende studie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Om migrantenouders en -kinderen beter te ondersteunen is het nodig dat er meer onderzoek komt op het gebied van diversiteit in het jeugdbeleid. Er is nog veel onbekend over hoe jongeren opgroeien, hoe ze hun identiteit ontwikkelen, en hoe jeugdvoorzieningen ouders en kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Ook weten we nog weinig over hoe jeugdvoorzieningen 'inclusief' kunnen werken, zodat zij een aanbod bieden dat aansluit bij alle diverse doelgroepen. In deze verkennende studie voor ZonMw brengt het Verwey-Jonker Instituut in kaart welke onderzoekskennis er nog ontbreekt op het brede terrein van diversiteit in het jeugdbeleid. Voor deze studie werd literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met experts, jongeren en ouders. Het resultaat is een voorstel voor onderzoeksprioriteiten op de kortere en langere termijn.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Onderzoeksagenda diversiteit in het jeugdbeleid : een verkennende studie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjolijn Distelbrink
O. Essayah
Myriam Vandenbroucke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

diversiteit
diversiteitsbeleid
jeugdbeleid
onderzoeken