Visie & Beleidsplein

Sportdeelname Noordoostpolder 2010

Dool, R. van den (2010). Sportdeelname Noordoostpolder 2010. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeente Noordoostpolder wenst inzicht te krijgen in de sportdeelname van haar inwoners. Daarnaast wil zij inzicht in de redenen waarom een deel van haar inwoners niet aan sport deelnemen, in welke mate de inwoners voldoen aan de beweegnormen en hoe de inwoners tegen de zwemfaciliteiten van de gemeente aankijken. In dit kader is het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de sportdeelname van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: een goed beeld verkrijgen van de sportdeelname van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. Er is een tweetal verschillende onderzoeken gebruikt. Op de eerste plaats is de SportersMonitor 2008 aangepast voor de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast heeft een provinciaal onderzoek onder de zes gemeenten van de provincie Flevoland plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname Noordoostpolder 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
provincies
sportbeoefening