Visie & Beleidsplein

Omstreden ruimte

over de organisatie van spontaniteit en veiligheid

Boutellier, H., Boonstra, N., & Ham, M. (2009). Omstreden ruimte: over de organisatie van spontaniteit en veiligheid. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken.

De publieke ruimte staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat burgers elkaar op openbare plekken op een ontspannen en spontane manier ontmoeten.

Openbare ruimten lijken steeds meer 'controversial spaces' geworden, plekken waarop bewoners de grip kwijt zijn. Mensen durven elkaar in de openbare ruimte bij asociaal of overlastgevend gedrag niet meer vermanend toe te spreken of corrigerend op te treden.

Er is dan ook een sterke roep om meer aandacht voor de onveiligheid op straat, rondom voetbalstadions, in winkelcentra en op pleinen. Verwant daaraan zien we ook dat burgers zich als consumenten opstellen als het om hun spelende kinderen gaat of wanneer ze zich in een bruisend feest begeven: dat moet geregeld worden. Er is al met al sprake van een sluipend proces van regulering. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de functie en het gebruik van openbare ruimte.

Bedreigt de toenemende regulering inderdaad de openbaarheid en spontaniteit? Maakt de overprogrammering van de publieke ruimte burgers afhankelijk en ontneemt deze hun het eigen initiatief? Verworden ze tot consumenten in plaats van actieve burgers? En gaat dit ook ten koste van de sociale kwaliteit van openbare plekken?

Dit soort vragen worden in deze bundel onderzocht.

Uitgever(s): Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Uitgeverij Van Gennep,

Download(s)

Omstreden ruimte : over de organisatie van spontaniteit en veiligheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans Boutellier
Nanne Boonstra
Marcel Ham

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
maatschappelijke ontwikkeling
ruimtelijke ordening
sociale veiligheid
speelruimte
veiligheid