Visie & Beleidsplein

Professionals in de beleidsarena

basisboek beleid

Haar, M. ter (2009). Professionals in de beleidsarena: basisboek beleid. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Deze vierde ongewijzigde druk geeft de (aanstaande) beroepskracht inzicht in beleidsprocessen en verkent de arena's waar beleid gemaakt of beïnvloed wordt. Het geeft daarbij methodische handreikingen. Een vijftiental praktische checklists zijn met dat doel opgenomen. Het boek is bedoeld voor diegenen die leren en werken in het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de maatschappelijke opvang, de zorg, de preventie, het kinderwerk, de sport, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening.

Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsondersteuning
sociaal werk
welzijn
welzijnsinstellingen