Visie & Beleidsplein

HealthCast

de patiënt aan zet

Loogman, A., Velthuijsen, J.W., Kommer, F. van, & Schippers, E. (2010). HealthCast: de patiënt aan zet. Amsterdam: PricewaterhouseCoopers.

In 2005 publiceerde het Health Research Institute van PricewaterhouseCoopers het rapport HealthCast 2020. In dit rapport stond de duurzaamheid van het zorgstelsel centraal. 'HealthCast The customization of diagnosis, care and cure', in april 2010 gepresenteerd, is de opvolger van HealtCast 2020. In het nieuwe document staat de patiënt centraal. De noodzaak tot verduurzaming van het zorgstelsel is evident. Voor een echt duurzaam zorgstelsel in ons land zijn verdere stappen onontbeerlijk. Mede aan de hand van het rapport 'HealthCast The customization of diagnosis, care and cure', onderzoek onder zorgconsumenten en gesprekken met decision makers uit de sector wordt in deze publicatie beschreven welke stappen dat volgens de auteurs moeten zijn. Dit document heeft als doel de discussie te entameren op alle niveaus in het zorgstelsel: van overheid tot zorgverleners en van zorgverzekeraars tot de farmaceutische sector. En op het niveau van de zorgconsument.

Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers,

Download(s)

HealthCast : de patiënt aan zet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

André Loogman
Jan Willem Velthuijsen
Frank van Kommer
Edwin Schippers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
gezondheid
gezondheidszorg
preventieve gezondheidszorg
zorg
zorg en welzijn