Visie & Beleidsplein

Sport terug in de wijk

een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte

Cevaal, A., Romijn, D., & Breedveld, K. (2010). Sport terug in de wijk: een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De sportdeelname en het lidmaatschap van sportverenigingen in de dichtbevolkte binnensteden liggen op een lager peil dan in minder dichtbevolkte delen van het land. Met Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds en andere innovatieve sportplekken proberen initiatiefnemers sport en spel (weer) meer terug te krijgen in de wijk.

Een tiental sportbonden, waaronder de Nederlandse Basketball Bond, ziet de kans om alternatief wijkaanbod te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met de bestaande aanbieders en/of de lokale reguliere samenwerkingsverbanden.

De Nederlandse Basketball Bond heeft het W.J.H. Mulier Instituut gevraagd om factoren te onderzoeken, die de laatste jaren meer en minder succesvol zijn geweest in het terugbrengen van sport in de wijk. Aan de hand van een literatuurstudie, interviews met sleutelinformanten, een case studie bij basketballpleintjes en expertmeetings zijn gegevens verzameld en gebundeld in deze rapportage.

Bij de totstandkoming en invulling van het lokale sportaanbod zijn gemeenten noodzakelijkerwijs betrokken. Dat verklaart waarom de conclusies en aanbevelingen gericht zijn op zowel sportbonden als op gemeenten.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sport terug in de wijk : een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
David Romijn
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
speelruimte
sport (algemeen)
sportaccommodaties
sportbonden
wijken