Visie & Beleidsplein

The colours of athletics

best practices

Atletiekunie (2010). The colours of athletics: best practices. Arnhem: Atletiekunie.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde het programma Meedoen allochtone jeugd door sport, dat tot doel had de sportparticipatie van allochtonen jongeren tussen 6 en 23 jaar te vergroten. De Atletiekunie is één van de sportbonden die het programma ten uitvoer brengt. Binnen de Atletiekunie is het project verder vormgegeven in een projectplan getiteld "the Colours of Athletics". Twintig geselecteerde verenigingen hebben lokaal de invulling verzorgd. Dit boekje geeft enerzijds een terugblik op de afgelopen (project)jaren, anderzijds door 4 succesverhalen mogelijk toekomstige inspiratie voor andere verenigingen.

Uitgever(s): Atletiekunie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Atletiekunie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
atletiek