Visie & Beleidsplein

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar per hoofdstuk

Schreuder, L., Hoex, J., Boogaard, M., & Fukkink, R. Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar per hoofdstuk.

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar geeft onderbouwing bij het kiezen van een eigen pedagogische werkwijze. Het is geen leerplan dat voorschrijft wat kinderen moeten doen of moeten leren. De Wet kinderopvang verplicht een centrum voor buitenschoolse opvang om 'verantwoorde kinderopvang' aan te bieden. Daarmee wordt kinderopvang bedoeld die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. Die verplichting roept de vraag op hoe de buitenschoolse opvang dat doet. Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar geeft hierover informatie. Die informatie is ondergebracht in drie vragen: 1. Wat hebben kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang nodig? 2. Wat willen we met het aanbod op de buitenschoolse opvang bereiken? 3. Hoe kunnen we dat op de buitenschoolse opvang vormgeven?

Uitgever(s): Bureau Kwaliteit Kinderopvang, BKK Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Liesbeth Schreuder
Josette Hoex
Marianne Boogaard
Ruben Fukkink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kindercentra
kinderen
kinderopvang
opvoeding
pedagogiek