Visie & Beleidsplein

Samenwerken aan jeugd & groen

handreiking voor gemeenten

NovioConsult, & MOVISIE (2010). Samenwerken aan jeugd & groen: handreiking voor gemeenten. Kennisnetwerk Jeugd en Natuur: NovioConsult i.s.m. MOVISIE.

Jeugd en groen is een succesvolle combinatie. Gecoördineerde inzet voor jeugd en groen levert kansen op voor kinderen en jongeren, en voor natuur en groen binnen de gemeentegrenzen. Ervaringen van gemeenten leren dat het daarnaast bijdraagt aan doelen op het gebied van bijvoorbeeld sport en bewegen, sociale cohesie en leefbaarheid en zuinig ruimtegebruik. Er zijn veel goede voorbeelden te vinden: van het groen inrichten van speelplekken voor kinderen, het organiseren van outdooractiviteiten in een verloederd stadspark, de inzet van jongeren bij het opknappen van een binnentuin, tot het bewegen van scholen in het groen.

Uitgever(s): Kennisnetwerk Jeugd en Natuur: NovioConsult i.s.m. MOVISIE,

Download(s)

Samenwerken aan jeugd & groen : handreiking voor gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NovioConsult
MOVISIE

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
groenvoorziening
jeugd