Visie & Beleidsplein

Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018

eindrapportage

Meerwaarde, W.J.H. Mulier Instituut, Hypercube, & Sport2B (2010). Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018: eindrapportage. Hoofddorp: Meerwaarde.

Nederland en België hebben zich kandidaat gesteld voor het organiseren van het WK voetbal in 2018. Aan deze ambitie zijn aanzienlijke kosten verbonden, waarvan een deel uit publieke middelen zal moeten worden gefinancierd. Het is dan ook logisch dat de vraag wordt gesteld of de eventuele organisatie van het WK in ons land maatschappelijk verantwoord is.

Wegen de financiële en maatschappelijke baten van het evenement op tegen de financiële en maatschappelijke kosten?

Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft het ministerie van Economische Zaken besloten een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) te laten uitvoeren. Zij heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Vanwege het ontbreken van detailinzichten over een WK in Nederland heeft SEO moeten volstaan met een kengetallen kosten-batenanalyse.

Het onderzoek is in februari van dit jaar afgerond. Na lezing van het onderzoeksrapport ontstond bij de The HollandBelgium Bid, de gezamenlijke Nederlands-Belgische bidorganisatie, behoefte aan een second opinion op de aannames en kengetallen en analyses waarop de MKBA is gebaseerd. Deze behoefte werd gedeeld door Olympisch Vuur, het coördinerend orgaan van het Olympisch Plan 2028. The HollandBelgium Bid heeft daarop een consortium van Sport2B, Meerwaarde, het Mulier Instituut en Hypercube gevraagd een second opinion onderzoek uit te voeren op de door SEO uitgevoerde MKBA. Doel van deze second opinion is om waar mogelijk verbeterpunten aan te dragen voor een scherper en realistischer beeld van de maatschappelijke kosten en baten van de organisatie van het WK voetbal.

Uitgever(s): Meerwaarde, W.J.H. Mulier Instituut, Hypercube, Sport2B,

Download(s)

Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018 : eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Meerwaarde
W.J.H. Mulier Instituut
Hypercube
Sport2B

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Nederland
kosten-batenanalyse
sportevenementen
voetbal