Visie & Beleidsplein

Sporten, geen probleem

een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met gedragsproblemen

Boonstra, N., Gilsing, R., Hermens, N., & Marissing, E. van (2010). Sporten, geen probleem: een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met gedragsproblemen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Sport en actief bewegen op school en in de vrije tijd is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen. Helaas blijft de sport- en bewegingsdeelname van kinderen en jongeren met een gedragsprobleem achter. Kinderen en jongeren die bijvoorbeeld overactief zijn, snel agressief worden, weinig zelfvertrouwen hebben of een gedragsstoornis hebben zoals autisme of ADHD bewegen en sporten minder in hun vrije tijd in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder een dergelijke gedragsstoornis. Dit is aanleiding voor de ministeries van VWS, OCW en Jeugd en Gezin om aandacht te besteden aan deze groep jeugdigen. De drie ministeries willen weten hoe jeugdigen met gedragsproblemen zo 'gewoon' mogelijk kunnen deelnemen aan sport en bewegingsonderwijs, om hier fysiek en mentaal profijt van te kunnen hebben. De drie ministeries hebben daarom het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar veelbelovende praktijkvoorbeelden van projecten en initiatieven op het gebied van sport en bewegingsonderwijs voor jeugdigen met gedragsproblemen. De resultaten van dit onderzoek worden in deze publicatie beschreven. Het onderzoek mondt uit in een advies over hoe de betrokken partijen eraan kunnen bijdragen dat meer kinderen en jongeren met gedragsproblemen kunnen deelnemen aan sport en bewegingsonderwijs en hiervan kunnen profiteren om uitval en jeugdzorg te voorkomen.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sporten, geen probleem : een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met gedragsproblemen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Rob Gilsing
Niels Hermens
Erik van Marissing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ADHD
agressie
autisme
gedrag
jeugd
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
jongeren
kwetsbare jongeren
participatie