Visie & Beleidsplein

Mixed mode design van de Monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN)

steekproef- en methode-effect onderzocht

Chorus, A.M.J., Galindo Garre, F., Stubbe, J.H., Hoekman, R., & Schmikli, S.L. (2010). Mixed mode design van de Monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN): steekproef- en methode-effect onderzocht. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

De monitor Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is sinds 2000 een continu uitgevoerde enquĂȘte over letsels, sportparticipatie en beweeggedrag van de Nederlandse bevolking. OBiN vormt een belangrijke bron voor het monitoren en evalueren van het overheidsbeleid betreffende letselpreventie, beweeggedrag in relatie tot gezondheid en sportparticipatie in de Nederlandse bevolking. Het beheer van OBiN is in handen van Consument en Veiligheid, het Mulier Instituut, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en TNO. Het ministerie van VWS is eigenaar van de data. De dataverzameling wordt sinds 2000 uitgevoerd door de marktonderzoeksorganisatie Synovate. In de periode 2000-2005 vond de dataverzameling plaats via telefonische interviews, waarbij de steekproef volledig willekeurig getrokken werd via het Random Digit Dailing (RDD)-systeem. In 2006 is de overstap gemaakt naar een zogeheten mixed mode methodiek. Doel van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk is aanwezige trendbreuken als gevolg van de overstap naar een mixed mode methodiek te corrigeren. Het onderzoek richt zich daarbij op drie variabelen, te weten beweeggedrag, sportparticipatie en sportletsels.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Chorus
F. Galindo Garre
J.H. Stubbe
Remco Hoekman
Sandor Schmikli

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
lichaamsbeweging
methoden
monitors
onderzoeksmethoden
ongevallen
sportbeoefening
sportblessures
sportongevallen